Benvinguts a la web dels nostres kids

Sistema de joc

Amb l’objectiu de delimitar la durada de les eliminatòries, els partits es jugaran a dos sets de sis jocs cada un.
En cas d’empat a 5 jocs, es disputa un tie-break de desempat a 7 punts sense diferència de dos.
En cas d’empat a un sets es disputarà un súper tie-break a 10 punts sense diferència de dos
Els partits no jugats per la no presentació d’una de les dues parelles al complert, es perdran per w.o
En el cas què durant un partit hi hagi un abandonament per lesió o per d’altres motius, el partit es donarà per perdut.

Sistema de puntuació

Cada partit guanyat en una mateixa eliminatòria comptabilitza 1 punt i cada partit perdut comptabilitza 0 punts.
En la classificació oficial de la Lliga Pàdelkids, les eliminatòries es puntuen segons el barem següent:
□ 3 punts per eliminatòria guanyada
□ 1 punt per eliminatòria empatada
□ 0 punts per eliminatòria perduda
Si al final de la fase regular es produeix un cas de doble empat a punts, es tindrà en compte l’enfrontament directe entre els equips empatats. En cas de persistir l’empat, es comptabilitzarà el nombre total de partits guanyats de cada un dels dos equips en els seus dos enfrontaments.
En el cas de triple empat, es comptabilitzarà el nombre de partits guanyats de cada un dels tres equips implicats en els seus enfrontaments directes.
En cas de persistir l’empat es comptabilitzarà la diferència entre sets guanyats i sets perduts. Tots els súper tie-breaks guanyats equivalen a un set.

Assistència als partits

En el cas que un equip proposi la cancel·lació d’una eliminatòria caldrà que sigui per un motiu ben justificat i serà obligatori avisar al capità de l’equip rival amb un mínim de 2 dies d’antelació (48h).
En cas de no complir aquesta premissa, aquella eliminatòria se li donarà com a perduda.
L’equip que ha rebut la cancel·lació fora del temps mínim permès, ha d’informar a la organització Pàdelkids per tal de deixar constància dels fets i poder realitzar el corresponent registre de l’acta.
Per tal de poder portar un control més rigorós de la classificació, és obligatori notificar a la organització qualsevol acord pres entre els capitans especialment aquells que es refereixen a possibles canvis en les dates dels partits.
Es considera una falta greu la NO presentació d’un equip al dia i hora del partit sense que hi hagi hagut cap tipus de comunicació amb els dies d’antelació prèvia. L’acumulació de dues faltes greus per part d’un mateix equip suposarà l’expulsió definitiva de la lliga.

Capitania y actes oficials

Cada equip designarà una persona major d'edat que farà les funcions de capità/na. El capità/na s’encarregarà de complimentar l’acta oficial dels partits i és la única persona autoritzada per donar indicacions tècniques i tàctiques als seus jugadors. Això es podrà fer en els descansos entre jocs però no durant el joc.
Els capitans han de portar a cada jornada la documentació oficial del seu equip facilitada i validada per la organització de la Lliga Pàdelkids.
Abans de començar les eliminatòries, els dos capitans han de complimentar l’acta oficial amb el nom i cognom dels 12 jugadors/es que participaran en els partits.
El capità/na d’un equip podrà sol·licitar a l’altre capità/na, si ho creu oportú, la documentació oficial validada per la organització de la lliga Pàdelkids per tal de verificar les dates de naixement dels jugadors inscrits a l’acta.
El capità de l’equip guanyador és l’encarregat d’enviar l’acta oficial dels partits que ha d’estar signada pels dos capitans.
En cas d’empat serà el capità/na de l’equip local qui enviarà l’acta.

Edats de cada grup

□ PETITS: 7-8-9-10 anys (nascuts al 2012–2011-2010-2009)
□ MITJANS: 11 - 12 anys (nascuts al 2008 - 2007)
□ GRANS: 13 - 14 - 15 anys (nascuts al 2006 – 2005 – 2004)

 2019 - Powered by elmacarr